Petten af, baretten op!


Vanmorgen heel vroeg ontvingen mariniers in opleiding hun baret. Voor de aspirant-militairen is de baretuitreiking het sluitstuk van de Elementaire Militaire Vorming, die zes maanden duurde.
Deze week hadden ze hun zogeheten final exercise waar alle lessen van de opleiding samenkwamen. De final exercise wordt afgesloten met een eindmars.
Gefeliciteerd mannen!
#QPO #mariniersopleiding #baret #mariniersmuseum #gefeliciteerdCommentaren: 0